ژاپن سرگروه هشت کشور صنعتی جهان

پایاتاو کنترل تنها نماینده انحصاری برند یوشی تاکی ژاپن در ایران و خاورمیانه

77634500-77634950
آموزش تخصصی پیشرفته در کمپانی یوشی تاکی ژاپن در شهر ناگویا برای مهندسین شرکت نانو الوند ، شرکت کاله و شرکت پایاتاو کنترل