ژاپن سرگروه هشت کشور صنعتی جهان

پایاتاو کنترل تنها نماینده انحصاری برند یوشی تاکی ژاپن در ایران و خاورمیانه

77634500-77634950

تله بخار

تله بخار از اجزای حیاتی سیستم بخار می باشد. اگر تله بخار به درستی کار نکند، یک منبع عمده اتلاف انرژی و آب است.

عملیات تله بخار

بخار گاز نامرئی است که با اضافه کردن انرژی گرمایی به آب در دیگ بخار تولید می شود. هنگامی که انرژی کافی به منظور بالا بردن درجه حرارت آب تا نقطه جوش اضافه می شود. انرژی اضافی( به نام گرمای تبخیر و یا گرمای نهان) اضافه شده، که آب را به بخار تبدیل می کند. بخار محیط انتقال حرارت بسیار کارآ و به راحتی قابل کنترل است. بخار اغلب برای انتقال انرژی از دیگ بخار به هر تعداد مکان در یک نیروگاه بکار رفته، که در آن برای گرم کردن هوا، آب و یا فرآیندها استفاده می شود. در طی این انتقال انرژی، میعانات سیستم نوزیع به خاطر تابش اجتناب پذیر تولید می شود. همچنین در سیستم گرمایش و تجهیزات فرآیند در اثر انتقال گرما از بخار به ماده گرم شده تشکیل می شود. هنگامی که بخار کندانسه شده و گرمای نهان را از دست بدهد، میعانات داغ باید بلافاصله تخلیه شوند در غیر این صورت باعث ضربه چکش و یا تبعات مشابه می شود. اگرچه گرمای موجود در یک پوند میعانات در مقایسه با یک پوند بخار قابل اغماض است، کندانس هنوز هم آب داغ مفید است و باید به دیگ بخار بازگشت یابد. در اینجاست که تله بخار شکل می گیرد.

انواع تله بخار

تله بخار ترمودینامیکی:

این نوع تله بر طبق اصول ترمودینامیکی و دینامیک سیالات راه اندازی می شود. این تله ها بر مبنای ویژگی های مختلف جریان بخار و کندانس کار می کنند.

تله بخار مکانیکی:

این نوع تله با یک شناور که به تغییرات سطح کندانس پاسخ می دهد، راه اندازی می شود. این تله ها بر اساس اختلاف چگالی بین بخار و کندانس کار میکند.

تله بخار دیسکی:

تله دیسکی عمدتا به عنوان تله قطره گیر و برای بارهای بخارهای کم مانند خطوط ردیابی بخار بکار می رود.

مزایا

*ساختمان ساده

*وزن سبک و اندازه کوچک.

*نصب در هر موقعیت.

*مقاوم در برابر چکش آب.

*خود بخود تخلیه می شود در اثر انجماد آسیب نمیبیند.

*کارکرد آن در اثر گرمای بیش از حد مختل نمی شود.

*چند منظوره، مناسب برای طیف گسترده ای از فشار

*دمای تخلیه کندانس گازی از منحنی اشباع پیروی می کند.

*عملکرد به راحتی در زمینه بررسی می شود.

*حالت نارسایی اولیه-باز

*تماما از جنس استنلیس استیل